Back
PRODUKTY
COLLECTIONS
KÁVA

*Společnost Lavazza není spojena se společností Nespresso, není jí podporována ani sponzorována.

**Nescafè®, Dolce Gusto® a Melody I jsou ochranné známky třetích stran bez vazby na společnost Luigi Lavazza S.p.A.

BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Dokonalost s kompenzací emisí CO₂

Naše kávové kapsle by nebyly skutečně dokonalé, kdybychom nedbali na jejich uhlíkovou stopu a nestarali se o životní prostředí obecně. Proto své produkty vyrábíme tak, abychom zajistili kompenzaci emisí CO₂. Nyní jsou synonymem čisté dokonalosti.

Od dnešního dne mají všechny kávové kapsle Lavazza Firma a Blue kompenzované emise CO₂. Klasický a unikátní zážitek z kávy Lavazza se všemi aromaty a příchutěmi našich směsí je nyní k dispozici v dokonalých kapslích s kompenzací emisí CO₂. 

Nové kapsle Lavazza s kompenzací emisí CO₂

Náš přístup k uhlíkové neutralitě začíná snižováním emisí v celém hodnotovém řetězci společnosti Lavazza. V roce 2020 jsme zahájili naši cestu kompenzací přímých emisí a dosáhli jsme snížení a kompenzace veškerých emisí CO₂. Jedná se o součást našeho většího závazku k podpoře udržitelnosti s názvem Blend for Better. Zahrnuje řadu projektů sledujících Cíle udržitelného rozvoje OSN pro rok 2030 ve 4 klíčových oblastech: péče o životní prostředí, roztočení příznivého cyklu, otevření příležitostí a vzdělávání pro změnu.

Objevte více

Co to konkrétně znamená?

Náš přístup k uhlíkové neutralitě začíná snižováním emisí. Protože jsme si vědomi, že všechny emise nelze snížit najednou, využívá Lavazza možnost kompenzace zbytkových emisí uhlíku podporou různých projektů. Roční emise uhlíku kompenzujeme v poměru k objemu prodaných kapslí. Na rok 2023 odpovídá kompenzované množství: 

Systém kávových kapslí Blue společnosti Lavazza 


285 448 790 km autem

Průměrná přeprava v osobním automobilu. Průměr zohledňuje spalovací motory a elektromobily, různé třídy automobilů, různé velikosti automobilů a druhy paliv. U elektromobilů je zohledněn pouze automobil střední velikosti. 164 668 cest Paříž – NY na jednoho cestujícího

Cesta dlouhá 5 849,32 km dálkovým letadlem při 80% obsazenosti. 27 326 152 vyrobených balíků papíru

Pro jeden svazek papíru se uvažuje 500 listů A4. Gramáž 75 g/m2, lehký křídový papír, balení se v úvahu nebere.


 

Systém kávových kapslí Firma společnosti Lavazza


88 151 783 km autem

Průměrná přeprava v osobním automobilu. Průměr zohledňuje spalovací motory a elektromobily, různé třídy automobilů, různé velikosti automobilů a druhy paliv. U elektromobilů je zohledněn pouze automobil střední velikosti.50 852 cest Paříž – NY na jednoho cestujícího

Cesta dlouhá 5 849,32 km dálkovým letadlem při 80% obsazenosti.8 438 813 vyrobených balíků papíru

Pro jeden svazek papíru se uvažuje 500 listů A4. Gramáž 75 g/m2, lehký křídový papír, balení se v úvahu nebere.


Životní cyklus produktu

Aktivity zavedené za účelem kompenzace emisí CO₂ souvisejících s kapslemi Lavazza Firma a Blue pokrývají celý životní cyklus produktu, od pěstování kávy až po konec její životnosti, přes všechny fáze výroby, přepravy a likvidace. 

alt
Dodávky kávy
Obaly
Obaly
Výroba
Výroba
Distribuce
Distribuce
Použití
Spotřeba
Konec životnosti
Konec životnosti
Dodávky kávy
Dodávky kávy
Obaly
alt
Výroba
alt
Distribuce
alt
Konec životnosti
alt
alt
alt

Neutralita CO₂, jsme na správné cestě.

Společnost Lavazza patří mezi přední světové aktéry v zemědělsko-potravinářském průmyslu. Výroba té nejkvalitnější kávy je proto jen součástí našeho poslání a nemělo by smysl, kdybychom nebrali v úvahu také způsob, jakým to děláme.

Náš závazek je dělat vše, co je v našich silách, abychom využívali udržitelné zdroje, zajistili pěstitelům kávy spravedlivý pracovní život a samozřejmě snížili emise CO₂ v našem dodavatelském řetězci Pojďme do toho společně!

 

Příklady projektů kompenzace emisí uhlíku vybraných skupinou Lavazza Group

Brazílie

Envira Amazonia – ochrana tropických lesů

Přibližně 60 km jihovýchodně od města Feijó v Acre se po obou stranách řeky Jurupari v povodí Amazonky na pozemcích, které dříve vlastnili podnikatelé Duarte Jose do Couto Neto a Bento Ferraz Pacheco, rozkládá projekt Envira Amazonia. V roce 2009 bylo 200 000 hektarů půdy prodáno odborníkům na lesní hospodářství a byl zde založen projekt, jehož cílem je zachránit 39 300 hektarů lesů v oblasti, která byla dříve určena k odlesnění a přeměně na pastviny. Projekt každoročně přispívá ke zmírnění dopadů v průměru o 1 259 000 tun CO2ekv. (ekvivalent CO2) a zachrání 39 300 hektarů tropických deštných lesů před odlesněním.

Etiopie

Projekt ochrany lesů Yedeni

Tento projekt REDD+ se nachází v etiopském ekologickém regionu Bale, kde se nachází přibližně 500 000 ha vysokých lesů. Je domovem největšího vysokohorského lesa v Africe a oblastí s velkou biologickou rozmanitostí a značným ekologickým významem. Míra chudoby mezi komunitami v regionu je však vysoká, což vedlo k využívání lesa pro palivové dřevo a rozšiřování zemědělství, protože místní obyvatelé měli v minulosti k lesní půdě volný přístup. Důsledkem toho bylo rychlé odlesňování a degradace lesů. Tento projekt zavádí rámec participativního lesního hospodaření, který pomáhá místním uživatelům a vládě nést odpovědnost a využívat přínosů lesa společně. Za zamezení odlesňování získávají ekonomické pobídky z prodeje uhlíkových kreditů.

Chile

Chile Run of River

Projekt Chacayes Community Funds se týká elektrárny, která se nachází v údolí Cachapoal v Chile. Do provozu byla uvedena v roce 2011 a hraje důležitou roli díky tomu, že pokrývá rostoucí poptávku po elektřině v zemi a snižuje emise CO2, čímž přispívá k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji místních komunit. V posledních dvou letech bylo například vyškoleno více než 200 lidí a 80 z nich si našlo zaměstnání. 

Brazílie

Aktivita v rámci projektu vodní elektrárny Teles Pires

Součástí projektu je výstavba vodní elektrárny Teles Pires, jedné z nejvýkonnějších v Brazílii, která je schopna zásobovat energií přibližně 13,5 milionu obyvatel. Kolem elektrárny vzniklo celkem 44 sociálně-ekologických programů, včetně projektů environmentálního vzdělávání, obnovy lesů a ochrany půdy. Kromě toho bylo připraveno 12 programů zaměřených výhradně na ochranu původního obyvatelstva regionu.

Brazílie

Větrné farmy Santa Clara

Projekt spočívá ve vybudování a provozování sedmi nových zařízení na výrobu větrné elektřiny. Aktivita v rámci projektu podporuje udržitelný rozvoj hostitelské země, neboť přispívá k udržitelnosti místního životního prostředí a k tvorbě pracovních míst a rovněž podporuje technologické vzdělávání a rozvoj. 

Honduras

Projekt větrné elektrárny Cerro de Hula

Hlavní roli v projektu bude hrát první větrná farma připojená k národní energetické soustavě v Hondurasu. Projekt přispívá k udržitelnému rozvoji Hondurasu, snižuje emise skleníkových plynů a dovoz fosilních paliv. Prostřednictvím místních investic zlepší ekonomiku oblasti a vytvoří nové pracovní příležitosti. Uspokojení rostoucí poptávky po energii a přechod od výroby energie z fosilních paliv bude důkazem reprodukovatelnosti technologie čisté energie. 

Mexiko

Projekt větrné energie v Oaxace

Kompenzace emisí prostřednictvím tohoto projektu pochází z čisté elektřiny vyráběné větrnými elektrárnami v mexické Oaxace. Tyto elektrárny vyrábějí čistou energii pro přibližně 700 000 mexických domácností, což představuje roční snížení emisí o 670 000 tun CO2ekv. Lze to považovat za ekvivalent fixace CO2, kterou zajistí les s 33,5 miliony stromů. V Oaxace bylo dosud na zlepšení kvality života více než 12 000 lidí investováno více než 500 000 EUR.

alt
Lavazza
alt
Ochrana klimatu
alt
Environmentální udržitelnost
alt
Udržitelnost jako záměr
Odpovědné využívání zdrojů
Lavazza
Ochrana klimatu

Káva pro váš podnik

Objevte naše kávové směsi pro baristy a podělte se se svými klienty o nezapomenutelný zážitek.

Objevte více

Customer service

Do you need any help? Check out our FAQs or contact us.

TRAINING CENTER

Discover more about our worldwide coffee school network.