Back
PRODUKTY
COLLECTIONS
KÁVA

*Společnost Lavazza není spojena se společností Nespresso, není jí podporována ani sponzorována.

**Nescafè®, Dolce Gusto® a Melody I jsou ochranné známky třetích stran bez vazby na společnost Luigi Lavazza S.p.A.

BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Více informací

KOMPENZACE CO₂ U KAPSLÍ

Systém kávových kapslí Firma – Nejčastější dotazy

Jsou kompenzovány všechny emise CO₂ z jednorázových produktů Lavazza?

Kapsle Firma s kompenzací emisí CO₂ jsou důležitým milníkem plánu „Roadmap to Zero“, jehož cílem je snížit a kompenzovat nepřímé emise v celém dodavatelském řetězci před provozy společnosti Lavazza i za nimi (zelená káva, balení, přeprava, likvidace). Pokud jde o přímé emise, Lavazza od roku 2020 snižuje a kompenzuje své emise na podnikové úrovni (výrobní závody, obchodní kanceláře, úřady). Neutralizace nepřímých emisí bude probíhat postupně a bude jí dosaženo prostřednictvím postupných ročních kvót reprezentovaných produkty a značkami.

Jak společnost Lavazza realizuje strategii uhlíkové neutrality? Proč jsou emise uhlíku z kapslí Lavazza Firma kompenzovány?

Kapsle Firma s kompenzací emisí uhlíku jsou pro Lavazza Group důležitým krokem, jehož účelem je docílit u všech společností a produktů ve skupině uhlíkové neutrality, jak to vyžaduje plán Lavazza Group Roadmap to Zero. Tato cesta je v souladu se závazkem skupiny Lavazza Group dodržovat Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, zejména tím, že reaguje na cíle SDG 12 (Cíl udržitelného rozvoje: odpovědná spotřeba a výroba) a SDG 13 (Cíl udržitelného rozvoje: boj proti změně klimatu).

Kompenzační projekty se konkrétně zaměřují na snižování nebo zachycování emisí CO₂. Každá tuna snížených nebo zachycených emisí CO₂ generuje 1 uhlíkový kredit.

Efektivní snížení nebo zachycení emisí se přesně měří pomocí přísných metodik výpočtu a ověřuje třetími stranami. Po tomto procesu ověření jsou uhlíkové kredity vydávány na trhu a jsou k dispozici v mezinárodním elektronickém uhlíkovém registru. B28 Všechny operace jsou tak dohledatelné a veřejně dostupné. Po použití pro účely kompenzace jsou kredity staženy, aby se zabránilo jejich dvojímu započtení. Kompenzace probíhá prostřednictvím podpory projektů zalesňování, udržitelného zemědělství a obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích; tyto projekty jsou realizovány mimo náš dodavatelský řetězec a jsou schopny generovat kvalitní uhlíkové kredity v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy (VCS, CCBA, CDM).

Proč se společnost Lavazza rozhodla pro kompenzační projekty mimo Evropu?

Většina dnes existujících kompenzačních projektů je realizována v rozvojových zemích. Sociální přínosy spojené s těmito projekty mají nezanedbatelný pozitivní dopad na komunity v místě realizace projektu.

Jak se generují uhlíkové kredity? Jak se ověřuje jejich platnost?

Všechny kompenzační projekty jsou zaměřeny na snížení nebo zachycení emisí CO₂. Každá tuna snížených nebo zachycených emisí CO₂ generuje 1 uhlíkový kredit. Efektivní snížení nebo zachycení emisí se přesně měří pomocí přísných metodik výpočtu a ověřuje třetími stranami uznávanými OSN. Po tomto procesu ověření jsou uhlíkové kredity vydávány na trhu a jsou k dispozici v mezinárodním elektronickém uhlíkovém registru. Všechny operace v rámci kompenzace jsou tak dohledatelné a veřejně dostupné. Po použití pro účely kompenzace jsou kredity staženy, aby se zabránilo jejich dvojímu započtení. Kompenzace probíhá prostřednictvím podpory projektů zalesňování, udržitelného zemědělství a obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích; tyto projekty jsou realizovány mimo náš dodavatelský řetězec a jsou schopny generovat kvalitní uhlíkové kredity v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy (VCS, CCBA, CDM).

Existují nějaké závazné právní předpisy týkající se této volby?

Náš přístup k uhlíkové neutralitě je čistě dobrovolný. Tato cesta je v souladu se závazkem skupiny Lavazza Group dodržovat Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, zejména tím, že reaguje na cíle SDG 12 (Cíl udržitelného rozvoje: odpovědná spotřeba a výroba) a SDG 13 (Cíl udržitelného rozvoje: boj proti změně klimatu).

Jaký je cíl programu uhlíkové neutrality společnosti Lavazza? Které fáze jsou do něj zahrnuty? Co je zahrnuto v CO₂ neutralitě?

Neutralita těchto kapslí zahrnuje kompenzaci emisí v průběhu celého životního cyklu produktu, od pěstování kávy až po konec její životnosti, a to ve všech fázích výroby, přepravy a likvidace.

Zahrnuje to sběr surovin, výrobu produktů, fázi balení, přepravu v obou směrech dodavatelského řetězce a nakonec fázi likvidace.

Jak kompenzace emisí uhlíku funguje?

Změna klimatu představuje globální problém, proto lze dopad tuny uhlíku emitované kdekoli na světě neutralizovat snížením nebo zachycením tuny uhlíku na jiném místě – to je princip kompenzace uhlíku (kompenzace CO₂).

Tohoto omezování množství uhlíku (neboli sekvestrace) se dosahuje prostřednictvím konkrétních uhlíkových projektů, velmi často realizovaných v rozvojových zemích.

Tyto projekty generují uhlíkové kredity, přičemž 1 kredit = 1 tuna snížených nebo zachycených emisí CO₂. Snížení emisí uhlíku se počítá pomocí mezinárodně uznávaných metodik a pravidelně se kontroluje.

Některé z těchto projektů představují kromě snížení emisí uhlíku nebo sekvestrace uhlíku další environmentální, sociální a ekonomické přínosy, jako je zachování biologické rozmanitosti, zaměstnanost, zvýšení denní mzdy, podpora vzdělávání a zdravotnictví. Podporování těchto projektů představuje možnost, jak udržitelným způsobem zlepšovat životní podmínky místních komunit a zároveň bojovat proti změně klimatu, a tím přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Co pro společnost Lavazza znamená uhlíková neutralita?

Přístup naší skupiny k uhlíkové neutralitě začíná snižováním emisí v celém hodnotovém řetězci Lavazza Group, od pěstování kávy až po konec životnosti produktu a na všech mezistupních. Jsme si vědomi, že všechny emise nelze zcela eliminovat, proto společnost Lavazza zahájila program kompenzace zbývajících emisí uhlíku, tedy těch, které se odstranit nepodaří. V roce 2020 jsme zahájili cestu kompenzací přímých emisí a pro kanceláře a výrobní závody ve skupině jsme dosáhli úplné emisní neutrality. Konečným cílem je dosáhnout úplné uhlíkové neutrality prostřednictvím kompenzace všech nepřímých emisí, tj. všech emisí vznikajících v celém hodnotovém řetězci od pěstování zelené kávy, přes balení, distribuci finálního produktu až po jeho používání a likvidaci.

Na úrovni produktu, v případě systému kávových kapslí Lavazza Firma, kompenzujeme veškeré roční emise uhlíku související s prodanými objemy.

Systém kávových kapslí Blue – Nejčastější dotazy

Proč se společnost Lavazza rozhodla pro kompenzační projekty mimo Evropu?

Většina dnes existujících kompenzačních projektů je realizována v rozvojových zemích. Sociální přínosy spojené s těmito projekty mají nezanedbatelný pozitivní dopad na komunity v místě realizace projektu.

Jaký je cíl programu uhlíkové neutrality společnosti Lavazza? Které fáze jsou do něj zahrnuty? Co je zahrnuto v CO₂ neutralitě?

Neutralita těchto kapslí zahrnuje kompenzaci emisí v průběhu celého životního cyklu produktu, od pěstování kávy až po konec její životnosti, a to ve všech fázích výroby, přepravy a likvidace.

Zahrnuje to sběr surovin, výrobu produktů, fázi balení, přepravu v obou směrech dodavatelského řetězce a nakonec fázi likvidace.

Jsou kompenzovány všechny emise CO₂ z jednorázových produktů Lavazza?

Kapsle Blue s kompenzací emisí CO₂ jsou důležitým milníkem plánu „Roadmap to Zero“, jehož cílem je snížit a kompenzovat nepřímé emise v celém dodavatelském řetězci před provozy společnosti Lavazza i za nimi (zelená káva, balení, přeprava, likvidace). Pokud jde o přímé emise, Lavazza od roku 2020 snižuje a kompenzuje své emise na podnikové úrovni (výrobní závody, obchodní kanceláře, úřady). Neutralizace nepřímých emisí bude probíhat postupně a bude jí dosaženo prostřednictvím postupných ročních kvót reprezentovaných produkty a značkami.

Jak se generují uhlíkové kredity? Jak se ověřuje jejich platnost?

Všechny kompenzační projekty jsou zaměřeny na snížení nebo zachycení emisí CO₂. Každá tuna snížených nebo zachycených emisí CO₂ generuje 1 uhlíkový kredit. Efektivní snížení nebo zachycení emisí se přesně měří pomocí přísných metodik výpočtu a ověřuje třetími stranami uznávanými OSN. Po tomto procesu ověření jsou uhlíkové kredity vydávány na trhu a jsou k dispozici v mezinárodním elektronickém uhlíkovém registru. Všechny operace v rámci kompenzace jsou tak dohledatelné a veřejně dostupné. Po použití pro účely kompenzace jsou kredity staženy, aby se zabránilo jejich dvojímu započtení. Kompenzace probíhá prostřednictvím podpory projektů zalesňování, udržitelného zemědělství a obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích; tyto projekty jsou realizovány mimo náš dodavatelský řetězec a jsou schopny generovat kvalitní uhlíkové kredity v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy (VCS, CCBA, CDM).

Jak společnost Lavazza realizuje strategii uhlíkové neutrality? Proč jsou emise uhlíku z kapslí Lavazza Blue kompenzovány?

Kapsle Blue s kompenzací emisí uhlíku jsou pro Lavazza Group důležitým krokem, jehož účelem je docílit u všech společností a produktů ve skupině uhlíkové neutrality, jak to vyžaduje plán Lavazza Group Roadmap to Zero. Tato cesta je v souladu se závazkem skupiny Lavazza Group dodržovat Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, zejména tím, že reaguje na cíle SDG 12 (Cíl udržitelného rozvoje: odpovědná spotřeba a výroba) a SDG 13 (Cíl udržitelného rozvoje: boj proti změně klimatu).

Kompenzační projekty se konkrétně zaměřují na snižování nebo zachycování emisí CO₂. Každá tuna snížených nebo zachycených emisí CO₂ generuje 1 uhlíkový kredit.

Efektivní snížení nebo zachycení emisí se přesně měří pomocí přísných metodik výpočtu a ověřuje třetími stranami. Po tomto procesu ověření jsou uhlíkové kredity vydávány na trhu a jsou k dispozici v mezinárodním elektronickém uhlíkovém registru. B28 Všechny operace jsou tak dohledatelné a veřejně dostupné. Po použití pro účely kompenzace jsou kredity staženy, aby se zabránilo jejich dvojímu započtení. Kompenzace probíhá prostřednictvím podpory projektů zalesňování, udržitelného zemědělství a obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích; tyto projekty jsou realizovány mimo náš dodavatelský řetězec a jsou schopny generovat kvalitní uhlíkové kredity v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy (VCS, CCBA, CDM).

Existují nějaké závazné právní předpisy týkající se této volby?

Náš přístup k uhlíkové neutralitě je čistě dobrovolný. Tato cesta je v souladu se závazkem skupiny Lavazza Group dodržovat Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, zejména tím, že reaguje na cíle SDG 12 (Cíl udržitelného rozvoje: odpovědná spotřeba a výroba) a SDG 13 (Cíl udržitelného rozvoje: boj proti změně klimatu).

Jak kompenzace emisí uhlíku funguje?

Změna klimatu představuje globální problém, proto lze dopad tuny uhlíku emitované kdekoli na světě neutralizovat snížením nebo zachycením tuny uhlíku na jiném místě – to je princip kompenzace uhlíku (kompenzace CO₂).

Tohoto omezování množství uhlíku (neboli sekvestrace) se dosahuje prostřednictvím konkrétních uhlíkových projektů, velmi často realizovaných v rozvojových zemích.

Tyto projekty generují uhlíkové kredity, přičemž 1 kredit = 1 tuna snížených nebo zachycených emisí CO₂. Snížení emisí uhlíku se počítá pomocí mezinárodně uznávaných metodik a pravidelně se kontroluje.

Některé z těchto projektů představují kromě snížení emisí uhlíku nebo sekvestrace uhlíku další environmentální, sociální a ekonomické přínosy, jako je zachování biologické rozmanitosti, zaměstnanost, zvýšení denní mzdy, podpora vzdělávání a zdravotnictví. Podporování těchto projektů představuje možnost, jak udržitelným způsobem zlepšovat životní podmínky místních komunit a zároveň bojovat proti změně klimatu, a tím přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Co pro společnost Lavazza znamená uhlíková neutralita?

Přístup naší skupiny k uhlíkové neutralitě začíná snižováním emisí v celém hodnotovém řetězci Lavazza Group, od pěstování kávy až po konec životnosti produktu a na všech mezistupních. Jsme si vědomi, že všechny emise nelze zcela eliminovat, proto společnost Lavazza zahájila program kompenzace zbývajících emisí uhlíku, tedy těch, které se odstranit nepodaří. V roce 2020 jsme zahájili cestu kompenzací přímých emisí a pro kanceláře a výrobní závody ve skupině jsme dosáhli úplné emisní neutrality. Konečným cílem je dosáhnout úplné uhlíkové neutrality prostřednictvím kompenzace všech nepřímých emisí, tj. všech emisí vznikajících v celém hodnotovém řetězci od pěstování zelené kávy, přes balení, distribuci finálního produktu až po jeho používání a likvidaci.

Na úrovni produktu, v případě systému kávových kapslí Lavazza Blue, kompenzujeme veškeré roční emise uhlíku související s prodanými objemy.